Εισαγωγή εις την θεωρητικήν ηλεκτροτεχνίαν τόμ.1 Στοιχεία διανυσματικής αναλύσεως - Ηλεκτροστατικόν πεδίον - Πεδίον ροής - Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος - Μαγνητικόν πεδίον - Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Νικολόπουλος Π.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1972
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Στερεάς - Βιβλιοθήκη Λαμίας

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.3 Θ1

ΤΕΕ-Δωδεκανήσου - Βιβλιοθήκη Ρόδου

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.3 Ν