Διαχείριση επιθεώρησης ασφαλείας και έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας (safety certificate) από ανεξάρτητο οργανισμό επιθεώρησης βάσει της οδηγίας SEVESO II

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζάχος Λ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση επικινδυνότητας: η εφαρμογή των οδηγιών Seveso I & II στη χώρα μας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Διαχείριση επικινδυνότητας: η εφαρμογή των οδηγιών Seveso I & II στη χώρα μας (2003 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Κοινοτική Οδηγία Seveso
Πιστοποίηση
Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1955

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 175

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: M 446

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.11 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1154