Παραγωγή νομογραφημάτων για σχεδιασμό συστήματος συλλογής διασταλαγμάτων σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κώτσικας Μ.Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος - Εργ.Διαχείρισης & Τεχνολογίας Στερεών & Επικίνδυνων Αποβλήτων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2001
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ