Μελέτη αξισυμμετρικής, ανωστικής φλέβας σε θαλάσσιο αποδέκτη με γραμμική στρωμάτωση πυκνότητας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κασκαμανίδης Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος - Εργ.Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2002
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ