Εφαρμογή ενός σύνθετου μοντέλου στερεοπαροχής (Penman-Schmidt-Van Rijn) στη λεκάνη απορροής Μακροποτάμου (Θράκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Θεοδωρακόπουλος Η., Τουραλιάς Θ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Υδραυλικών Εργων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2003
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ