Ανθεκτικότητα (αντοχή, μεταβολή μήκους και προφίλ χλωριόντων)σκυροδεμάτων υψηλής επιτελεστικότητας με και χωρίς αναστολέα διάβρωσης Ca(NO2)2 έναντι ταυτόχρονης δράσης SO4= και CI- Μείγματα με : α)142,5Ν β)10% Silica Fume και 20% Τέφρα Μεγαλόπολης γ)20% Τέφρα Μεγαλόπολης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κοντοτάσιος Ι., Κουγιουμτζόγλου Ε., Κουκούλης Δ., Τυρολόγος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Δομικών Υλικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2002
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ