Ο πολιτικός μηχανικός μπροστά στον 21ο αιώνα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πενέλης Γ. Γρ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (14ο : 2003 : Κως) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. Α'
Λέξη-Κλειδί:Πολιτικοί Μηχανικοί
Ανώτατη Τεχνική Εκπαίδευση
Τεχνολογία
Τεχνικά Εργα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Παρόμοια τεκμήρια