Αλληλεξάρτηση σεισμικών παραμέτρων και δεικτών βλάβης σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ελένας Αναξαγόρας, Λιώλιος Α., Βασιλειάδης Λ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (14ο : 2003 : Κως) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. Α'
Λέξη-Κλειδί:Βλάβες
Σεισμοί
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Αντισεισμική Μηχανική
Πλαίσια
Δομική Ανάλυση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου