Παραπομπή APA

Καραμπίνης Αθανάσιος Ι. (2003). Συμπεράσματα για την σεισμική τρωτότητα των κτιρίων από τον σεισμό της Αθήνας της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

Παραπομπή Chicago Style

Καραμπίνης Αθανάσιος Ι. Συμπεράσματα για την σεισμική τρωτότητα των κτιρίων από τον σεισμό της Αθήνας της 7ης Σεπτεμβρίου 1999. 2003.

Παραπομπή MLA

Καραμπίνης Αθανάσιος Ι. Συμπεράσματα για την σεισμική τρωτότητα των κτιρίων από τον σεισμό της Αθήνας της 7ης Σεπτεμβρίου 1999. 2003.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.