Σκυροδέματα υψηλής επιτελεστικότητας: αντοχή και ανθεκτικότητα έναντι συνδυασμένης δράσης θειικών αλάτων και χλωριόντων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σάββα Α., Μαλαμούλη Σ., Μαυρίδου Μαρία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (14ο : 2003 : Κως) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. Β'
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Ανθεκτικότητα
Ιπτάμενη Τέφρα
Ειδικά Σκυροδέματα
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Μηχανικές Ιδιότητες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου