Παραπομπή APA

Λυκούδης Σ. (2003). Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου: ποιοτικός έλεγχος και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Παραπομπή Chicago Style

Λυκούδης Σ. Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου: ποιοτικός έλεγχος και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 2003.

Παραπομπή MLA

Λυκούδης Σ. Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου: ποιοτικός έλεγχος και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 2003.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.