Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου: ποιοτικός έλεγχος και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λυκούδης Σ., Χαρικιοπούλου-Cordova Λ., Παπανικόλας Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (14ο : 2003 : Κως) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. Β'
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γέφυρες
Ειδικά Σκυροδέματα
Ελεγχος Ποιότητας
Σκυρόδεμα
Παραγωγή Σκυροδέματος
Αντοχή Υλικών
Αδρανή Υλικά
Τσιμέντο
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Παρόμοια τεκμήρια