Μελέτη συνθέσεων σκυροδέματος στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χαρικιοπούλου-Cordova Λ., Λυκούδης Σ., Παπανικόλας Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (14ο : 2003 : Κως) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. Β'
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γέφυρες
Σκυρόδεμα
Ανθεκτικότητα
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Παραγωγή Σκυροδέματος
Αδρανή Υλικά
Τσιμέντο
Προδιαγραφές
Ελεγχος Ποιότητας
Πρότυπα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου