Παραπομπή APA

Βραχόπουλος Μιχάλης. (1999). Προσδιορισμός θερμοκρασιακού πεδίου γύρω από κάθετο γεωθερμικό εναλλάκτη. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Βραχόπουλος Μιχάλης. Προσδιορισμός θερμοκρασιακού πεδίου γύρω από κάθετο γεωθερμικό εναλλάκτη. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1999.

Παραπομπή MLA

Βραχόπουλος Μιχάλης. Προσδιορισμός θερμοκρασιακού πεδίου γύρω από κάθετο γεωθερμικό εναλλάκτη. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1999.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.