Φυσική περιγραφή:τ.2, σ.371-378 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.377
Εκδότης:Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.
Κωδικός DEWEY:621.4025 - (Αντλιες θερμοτητας:Θερμομηχανικη)
621.4025 - (Εναλλακτες θερμοτητας:Θερμομηχανικη)
333.88 - (Γεωθερμική ενέργεια)
DEWEY Γενικού θέματος:621 - (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)