Ανακυκλωμένο σκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Οικονόμου Ν., Τσώχος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (14ο : 2003 : Κως) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. Γ'
Λέξη-Κλειδί:Ανακύκλωση
Σκυρόδεμα
Αειφόρος Ανάπτυξη
Αδρανή Υλικά
Ανθεκτικότητα
Τσιμεντόλιθοι
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Περιγραφή τεκμηρίου:Το πλήρες κείμενο περιέχεται και σε cd-rom (βλέπε ΤΕΠ Μ 1964, ΚΜΑ Μ 1134)
Φυσική περιγραφή:τ.Γ', σ.126-129 : πίν.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)