Χώροι παιχνιδιού στην πόλη (παιδικές χαρές) ασφάλεια και παιδαγωγική ποιότητα προδιαγραφές, σχεδιασμός, διαχείριση

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η ανίχνευση των ιδιαίτερων προβλημάτων που σχετίζονται με το στάδιο σχεδιασμού, την υλοποίηση και την διαχείριση των χώρων παιχνιδιού που προβλέπονται στην πόλη. Συγκεκριμένα έγινε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και της διαδικασίας παραγωγής, ανασκόπηση της υπάρχουσας νομοθεσίας και οδηγιών σχεδιασμού και ανασκόπηση τη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καραγιάννη Ο., Καρυώτη Ε., Σουλτανίδου Ε.
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας - ΜΕ Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς & Νεώτερου Αρχιτεκτονικού Εργου
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2003
Λέξη-Κλειδί:Παιδικές Χαρές
Παιδότοποι
Ασφάλεια
Προδιαγραφές
Πρότυπα ΕΛΟΤ
Ελεύθεροι Χώροι
Παιδικά Ατυχήματα
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1974
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Αιτωλοακαρνανίας - Βιβλιοθήκη Αγρινίου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 208
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1147
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available