Μορφολογικές Αλλαγές σε Ορεινούς Χειμάρρους κατά τη Διάρκεια Πλημμυρών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπέλλος Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I , Μάιος - Αύγ. 1998 ; τ. 18, τεύχ. 2 , σ. 99-112
Λέξη-Κλειδί:Χείμαρροι
Γεωμορφολογία
Υδραυλική
Μαθηματικά Μοντέλα
Πλημμύρες
Φερτές Υλες
Ελεγχος Πλημμυρών
Torrents
Geomorphology
Hydraulics
Mathematical Models
Floods
Sediments
Flood Control
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Το κείμενο της ελληνικής και της αγγλικής περίληψης

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧI 1998/2