Δίκτυο ύδρευσης Αρτας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τρομπούκη Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παν.Πατρών - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2003
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Φυσική περιγραφή:334σ. : πιν.,σχ.
Κωδικός DEWEY:352.91 - (Υδρευση:Δημοτική Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας)
628.1 - (Υδρευση:Υγειονομική Μηχανική)
DEWEY Γενικού θέματος:628 - (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)