Παραπομπή APA

Αλεκτορίδου Βάντα, Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη, Καραπιδάκης Νίκος, Καραμάνου Αγλαϊα, & Φωτοπούλου Σταυρούλα Δ. (2002). Πρόταση ένταξης της "Παληάς Πόλης της Κέρκυρας" στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Κέρκυρα.

Παραπομπή Chicago Style

Αλεκτορίδου Βάντα, Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη, Καραπιδάκης Νίκος, Καραμάνου Αγλαϊα, and Φωτοπούλου Σταυρούλα Δ. Πρόταση ένταξης της "Παληάς Πόλης της Κέρκυρας" στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Κέρκυρα, 2002.

Παραπομπή MLA

Αλεκτορίδου Βάντα, et al. Πρόταση ένταξης της "Παληάς Πόλης της Κέρκυρας" στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Κέρκυρα, 2002.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.