Ανελαστικά φάσματα "Επιταχύνσεων-Μετακινήσεων" στον σχεδιασμό και αποτίμηση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κοτσόγλου Αναστάσιος Ν., Πανταζοπούλου Σταυρούλα Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (14ο : 2003 : Κως) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. Γ'
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Κτίρια
Αντισεισμική Μηχανική
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Σεισμικές Μετακινήσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου