Παρουσίαση της πρώτης εφαρμογής στην Ελλάδα κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ με τη μέθοδο της "Σταθερής Επιδομής(x)" από σκυρόδεμα στην σήραγγα των Τεμπών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ντινόπουλος Γ.Δ., Τσουκαντάς Σπυρίδων Γ., Κόλιας Σ.Κ., Τοπιντζής Τ. Δ., Καλλιανός Κ.Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (14ο : 2003 : Κως) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. Γ'
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Σιδηροδρομική Γραμμή
Σκυρόδεμα
Σιδηροδρομική
Σιδηροτροχιές
Στρωτήρες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου