Αντικείμενο, περιεχόμενο και εφαρμογή των Ευρωκωδίκων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τζοβαρίδης Σ., Κατσαράκης Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ημερίδα για τους ευρωκώδικες
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ημερίδα για τους Ευρωκώδικες (2004 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΛΟΤ
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
CEN
Λέξη-Κλειδί:Τυποποίηση
Δομικά Εργα
Ευρωκώδικες
Πρότυπα EN
Σχεδιασμός Κατασκευών
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
http://library.tee.gr/digital/m1983/m1983_tzovaridis.files/frame.htm
http://library.tee.gr/digital/m1983/m1983_katsarakis.files/frame.htm

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1983

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 563

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 407

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.0218406 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1169