Οι Ευρωκώδικες ως ελληνικά πρότυπα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πάνου Θεόδωρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ημερίδα για τους ευρωκώδικες
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ημερίδα για τους Ευρωκώδικες (2004 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΛΟΤ
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
CEN
Λέξη-Κλειδί:Ευρωκώδικες
Δομικά Εργα
Σχεδιασμός Κατασκευών
Πρότυπα EN
Τυποποίηση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
http://library.tee.gr/digital/m1983/m1983_panou.files/frame.htm