Κρίσιμα Φορτία και Ισοδύναμα Μήκη Λυγισμού σε Θλιβόμενες Ράβδους Μεταβλητής Διατομής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ερμόπουλος Ιωάννης Χ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I , Ιαν.- Αύγ. 1997 ; τ.17, τεύχ.1-2 , σ. 73-82
Λέξη-Κλειδί:Μεταλλικές Κατασκευές
Υποστυλώματα
Λυγισμός
Ευστάθεια
Πλαίσια
Μέθοδος Γωνιών-Στροφής
Steel Structures
Columns
Buckling
Stability
Frames
Slop-Deflection Method
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧI 1997/1-2