Κυματογενής Μεταφορά Φερτών Εγκάρσια στην Ακτή

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καραμπάς Θεοφάνης Β., Κουτίτας Χ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I , Σεπτ.- Δεκ. 1997 ; τ.17, τεύχ.3 , σ. 17-25
Λέξη-Κλειδί:Παράκτια Μηχανική
Φερτές Υλες
Κύματα
Μαθηματικά Μοντέλα
Ακτές
Coastal Engineering
Sediments
Waves
Mathematical Models
Shores
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧI 1997/3