Εκτίμηση των Εκπομπών Αέριων Ρύπων με Υψηλή Χωρική και Χρονική Διακριτότητα. Εφαρμογή στην Περίπτωση της Οδικής Κυκλοφορίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ζαχαριάδης Θεόδωρος, Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος, Σαμαράς Ζήσης
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1997
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ IV , Ιούλ.- Δεκ. 1997 ; τ.17, τεύχ.2 , σ. 35-48
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Οδική Κυκλοφορία
Εκπομπή Αερίων
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Πρόγραμμα COPERT
Road Traffic
Gas Emission
Air Pollution
Programme COPERT
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧIV 1997/2