Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός βιβλιοθηκών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπατσικουράκης Χρήστος
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός , 2004
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ