Στρεπτική Συμπεριφορά Στοιχείων από Οπλισμένο Ινοσκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καραγιάννης Χρήστος Γ., Χαλιορής Κωνσταντίνος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I , Ιαν.-Αύγ. 1996 ; τ.16, τεύχ.1-2 , σ. 53-67
Λέξη-Κλειδί:Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Στρέψη
Αντοχή Υλικών
Δοκιμές
Fiber Reinforced Concrete
Reinforced Concrete
Torsion
Strength of Materials
Tests
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620