Ανθεκτικότητα (αντοχή, μεταβολή μήκους, και προφίλ χλωριόντων) σκυροδεμάτων υψηλής επιτελεστικότητας με και χωρίς αναστολέα διάβρωσης Ca(NO2)2 έναντι ταυτόχρονης δράσης SO4= και Cl-. Μείγματα με: 1) τσιμέντο πόρτλαντ Ι52.5 2) 10% πυριτική παιπάλη και 10% ιπτάμενη τέφρα Πτολεμαϊδας 3) 10% ιπτάμενη τέφρα Πτολεμαϊδας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Θεοδωροπούλου Α., Κουτσουβέλα Δ., Χονδροπούλου Κυριακή
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Εργ.Δομικών Υλικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2003
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ