Χαιρετισμοί και κήρυξη έναρξης της ημερίδας "Μετακίνηση, προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες - σχεδιασμός όλους"

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Διαμαντοπούλου Αννα, Τσώχος Γ., Ναθαναήλ Τέτη, Παπαγεωργόπουλος Β., Τζακόπουλος Σάκης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μετακίνηση, προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες - σχεδιασμός για όλους
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2003
Πηγή:Μετακίνηση, προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες - σχεδιασμός για όλους (2003 : Θεσσαλονίκη) / /ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, ΑΠΘ Εργαστ.Συγκοινωνιακής Τεχνικής
Λέξη-Κλειδί:Ατομα με Αναπηρίες
Ατομα με Ειδικές Ανάγκες
Προσπελασιμότητα
Μετακινήσεις
Αστικός Σχεδιασμός
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενo
To πλήρες κείμενο της ημερίδας

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1160
Μ 1161