Ελεύθερες διαδρομές για όλους στη Θεσσαλονίκη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ζουρνά Α., Κονιόρδος Β., Ναλμπάντης Δ., Νανιόπουλος Α., Παλάντζας Γ., Παπαδόπουλος Κ., Τόσκας Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μετακίνηση, προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες - σχεδιασμός για όλους
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2003
Πηγή:Μετακίνηση, προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες - σχεδιασμός για όλους (2003 : Θεσσαλονίκη) / /ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, ΑΠΘ Εργαστ.Συγκοινωνιακής Τεχνικής
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ατομα με Αναπηρίες
Ατομα με Ειδικές Ανάγκες
Προσπελασιμότητα
Μετακινήσεις
Μεταφορές
Αστικός Σχεδιασμός
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κέίμενο
Το πλήρες κείμενο της ημερίδας

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1160
Μ 1161