Περιβαλλοντικά προβλήματα στο τμήμα της λεκάνης του Νέστου κατάντη των ταμιευτήρων Θησαυρού - Πλατανόβρυσης που συνδέονται με τη λειτουργία των ταμιευτήρων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδοπούλου Κυριακή Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος - Εργ.Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2003
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.483 Π