Συσχέτιση παραμέτρων σεισμικής διέγερσης με την απόκριση Κ.Ω.Σ. με την χρήση της μεθόδου της ασαφούς γραμμικής παλινδρόμησης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τζουρά Ευφροσύνη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Δομικών Κατασκευών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2003
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.18341 Τ