Η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στην Ελλάδα, προβλήματα, προκλήσεις, προοπτικές

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λεβέντη Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μετακίνηση, προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες - σχεδιασμός για όλους
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2003
Πηγή:Μετακίνηση, προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες - σχεδιασμός για όλους (2003 : Θεσσαλονίκη) / /ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, ΑΠΘ Εργαστ.Συγκοινωνιακής Τεχνικής
Λέξη-Κλειδί:Ατομα με Αναπηρίες
Ατομα με Ειδικές Ανάγκες
Προσπελασιμότητα
Μετακινήσεις
Θεσμικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο της ημερίδας
Φυσική περιγραφή:σ. 101-104
DEWEY Γενικού θέματος:388 - (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)