Εισαγωγική τοποθέτηση Οργανωτικής Επιτροπής του ΤΕΕ στην ημερίδα με τίτλο "Αεροδρόμιο Ελληνικού : Μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου"

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αεροδρόμιο Ελληνικού: "Μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου"
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Αεροδρόμιο Ελληνικού: "Μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου" (2004 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Χρήση Γης
Προστασία Περιβάλλοντος
Μητροπολιτικά Πάρκα
Πράσινο
Ελεύθεροι Χώροι
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο