Επίδραση της γείωσης στη πιθανότητα σύλληψης κρουστικών τάσεων από ηλεκτρόδια σε σύνθετο διάκενο αέρος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βαρδάκας Ιωάννης, Βαρελάς Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ Τμ.ΗΜ & Τεχνολογίας Υπολογιστών-Εργ.Υψηλών Τάσεων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2002
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.317 Β