Μηχανισμοί βιολογικής ασβεστοποίησης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γενίτσαρη Σταυρούλα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2003
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ