Οδηγός δομικών υλικών - Αδρανή

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσιάβου Ε., Χρυσοβελίδου Δέσποινα, Φωτόπουλος Αυγερινός, Μπίλλα Ε., Δερζέκος Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2003
Πηγή:Οδηγός δομικών υλικών ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Αδρανή Υλικά
Δομικά Υλικά
Σκυρόδεμα
Κονιάματα
Ασφαλτομίγματα
Τεχνικά Εργα
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1998