Πάγια διαταγή Η 1-4/2003 περί χαρτογραφίσεως - αεροφωτογραφήσεως ελληνικού χώρου και χορηγήσεως γεωδαιτικού - χαρτογραφικού - αεροφωτογραφικού και υδρογραφικού υλικού σε μη στρατιωτικές υπηρεσίες και ιδιώτες

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας Β' Κλάδος (ΥΣΠ)/ΤΑΑ
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού , 2003
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Φ 4397
Αντίγραφο 1 Not Available
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 4 Στη βιβλιοθήκη