Παραπομπή APA

Καβουρίδης Θ. (1983). Γεωθερμική ενέργεια υψηλής και χαμηλής ενθαλπίας στην Ελλάδα. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής.

Παραπομπή Chicago Style

Καβουρίδης Θ. Γεωθερμική ενέργεια υψηλής και χαμηλής ενθαλπίας στην Ελλάδα. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 1983.

Παραπομπή MLA

Καβουρίδης Θ. Γεωθερμική ενέργεια υψηλής και χαμηλής ενθαλπίας στην Ελλάδα. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 1983.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.