Ο ρόλος των υλικών στην αντισεισμική προστασία μνημείων (2004 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αγγελακοπούλου Ελένη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ο ρόλος των υλικών στην αντισεισμική προστασία μνημείων
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Παθολογία των κατασκευών (2004: Αθήνα) : Κύκλος διαλέξεων
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μνημεία
Τοιχοποιίες
Αντισεισμική Προστασία
Κονιάματα
Αναστήλωση Μνημείων
Ποζολάνες
Αδρανή Υλικά
Σκυρόδεμα
Βυζαντινά Μνημεία
Μηχανικές Ιδιότητες
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2002
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 558
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 617.1
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1174
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη