Ο ρόλος των υλικών στην αντισεισμική προστασία μνημείων (2004 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αγγελακοπούλου Ελένη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ο ρόλος των υλικών στην αντισεισμική προστασία μνημείων
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Παθολογία των κατασκευών (2004: Αθήνα) : Κύκλος διαλέξεων
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μνημεία
Τοιχοποιίες
Αντισεισμική Προστασία
Κονιάματα
Αναστήλωση Μνημείων
Ποζολάνες
Αδρανή Υλικά
Σκυρόδεμα
Βυζαντινά Μνημεία
Μηχανικές Ιδιότητες
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιγραφή τεκμηρίου:Για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, βλέπε Μ 2013
Φυσική περιγραφή:[70 σ.] : διαγρ., εικ., πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.
DEWEY Γενικού θέματος:690 - (ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ)