Μοντελοποίηση επίπεδου ηλιακού συλλέκτη και παραμετρικές επιδράσεις στη θερμική του απόδοση

Ο όρος "απόδοση" για ένα επίπεδο ηλιακό συλλέκτη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παρά μόνο με μεγάλη επιφύλαξη. Ο λόγος είναι ότι αυτή η απόδοση εξαρτάται από ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων, όπως π.χ. θερμοκρασία περιβάλλοντος, ταχύτητα ανέμου, κλίση του συλλέκτη, κ.α. Ετσι, η στιγμιαία απόδοση ενός ηλιακού συλλέκτη στην στάσιμη κατάσταση, δεν είναι π...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αξαόπουλος Π., Shieroni A.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 1983
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (1o:1982:Θεσσαλονίκη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:τ.1, σ.[ΗΕΧ-35 - ΗΕΧ-46] : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ. ΗΕΧ-39
Εκδότης:Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Περίληψη:Ο όρος "απόδοση" για ένα επίπεδο ηλιακό συλλέκτη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παρά μόνο με μεγάλη επιφύλαξη. Ο λόγος είναι ότι αυτή η απόδοση εξαρτάται από ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων, όπως π.χ. θερμοκρασία περιβάλλοντος, ταχύτητα ανέμου, κλίση του συλλέκτη, κ.α. Ετσι, η στιγμιαία απόδοση ενός ηλιακού συλλέκτη στην στάσιμη κατάσταση, δεν είναι παρά μια τιμή για εντελώς καθορισμένες συνθήκες και δεν μπορεί να χαρακτηρίζει τον συλλέκτη κατ'απόλυτο τρόπο, αφού εξαρτάται όχι μόνο από αυτόν αλλά και από τις συνθήκες χρησιμοποίησης του.Στήν εργασία πού ακολουθεί, κατασκευάσαμε ένα μαθηματικό μοντέλο ενός επίπεδου ηλιακού συλλέκτη πού παίρνει υπόψη ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων και με βάση αυτό το μοντέλο εξετάσαμε την επίδραση κάθε μιας των παραμέτρων αυτών στην στιγμιαία απόδοση του. (ΣΥ)
Κωδικός DEWEY:621.472 - (Ηλιακοί συλλέκτες:Ηλιακή ενέργεια:Θερμομηχανική)
621.47072 - (Ηλιακη ενεργεια:Θερμομηχανικη-Ερευνα)
621.4022 - (Μετάδοση θερμότητας:Θερμομηχανική)
DEWEY Γενικού θέματος:621 - (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)