Προσομοίωση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ηλιακού θερμοσίφωνα φυσικής κυκλοφορίας με εναλλάκτη θερμότητας και σύγκριση με πειραματικά δεδομένα

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται, μία μαθηματική ανάλυση για την μελέτη της απόδοσης ενός ηλιακού θερμοσίφωνα με φυσική κυκλοφορία και έμμεση θέρμανση του νερού με εναλλάκτη θερμότητας. Το μαθηματικό μοντέλο αξιοποιείται με την κατασκευή και χρησιμοποίηση ενός προγράμματος Η/Υ. Χρησιμοποιούνται τα ωριαία μετεωρολογικά δεδομένα του τόπου και υπολογίζεται ή θ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βαζαίος Ε., Ρακόπουλος Κ., Κανελλόπουλος Παναγιώτης, Καμμένος Γ.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 1983
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (1o:1982:Θεσσαλονίκη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ