Μελέτη και επεξεργασία συστήματος αυτόματης παρακολούθησης της κίνησης του ήλιου

Στην εν λόγω εργασία, βάσει της μελέτης του προβλήματος της μεγίστης εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της δημιουργίας συστήματος αυτόματης παρακολούθησης της κίνησης του ήλιου. Μελετούνται και επεξεργάζονται διάφορες δομές του εν λόγω συστήματος, βάσει των οποίων γίνεται επιλογή της πιο προοδευτικής λύσης. Συνολικά εξετάζοντα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπλιγούρας Γεώργιος Δ.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 1983
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (1o:1982:Θεσσαλονίκη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ