Βελτιστοποίηση μονάδας εξάτμισης για παραγωγή πόσιμου νερού με ηλιακή ενέργεια

Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι ή δημιουργία ενός υπολογιστικού μοντέλου πού θα προσομοιάζει την επίλυση του προβλήματος της εξυπηρέτησης των αναγκών σε πόσιμο νερό ενός νησιώτικου οικισμού 2.000 κατοίκων, πού γίνεται με την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Η αφαλάτωση γίνεται σε πολυβάθμιο εξατμιστήρα εκτόνωσης. Δοκιμάστηκε χωριστά η αποτελεσματι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σακαλή Κ.Κ., Σωτηρόπουλος Βλάσιος Α., Δέσσος Θ.Γ.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 1983
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (1o:1982:Θεσσαλονίκη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ