Η βελτιστοποίηση του πεδίου των ηλιοστατών ηλιακού σταθμού κεντρικού πύργου ισχύος 5MW

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο αλγόριθμος για τον υπολογισμό του ετήσιου ενεργειακού εξαγόμενου ηλιακού σταθμού κεντρικού πύργου, λαμβανομένων υπόψη των απωλειών στα υποσυστήματα συλλογής και δέκτη. Υπολογίζονται δηλαδή οι απώλειες λόγω σκίασης και απόκρυφης μεταξύ των γειτονικών ηλιοστατών και μη κάθετης πρόσπτωσης της ακτινοβολίας έπ' αυτών και οι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσότσας Ευάγγελος Ι., Γωγούσης Αριστείδης Β.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 1983
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (1o:1982:Θεσσαλονίκη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Φυσική περιγραφή:τ.1, σ.[ΗΕΥ-33 - ΗΕΥ-48] : σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ. ΗΕΥ-41
Εκδότης:Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Περίληψη:Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο αλγόριθμος για τον υπολογισμό του ετήσιου ενεργειακού εξαγόμενου ηλιακού σταθμού κεντρικού πύργου, λαμβανομένων υπόψη των απωλειών στα υποσυστήματα συλλογής και δέκτη. Υπολογίζονται δηλαδή οι απώλειες λόγω σκίασης και απόκρυφης μεταξύ των γειτονικών ηλιοστατών και μη κάθετης πρόσπτωσης της ακτινοβολίας έπ' αυτών και οι απώλειες λόγω διεύρυνσης της ανακλώμενης στον ηλιοστάτη δέσμης, υπό γωνία πρόσπτωσης στον δέκτη, όπως επίσης και οι θερμικές απώλειες του δέκτη. Επισημαίνονται οι παράμετροι πού επιδρούν επί του ετήσιου ενεργειακού εξαγόμενου και αναπτύσσεται η στρατηγική για την βελτιστοποίηση της χωροταξίας του συστήματος. (ΣΥ)
Κωδικός DEWEY:551.5271 - (Ηλιακη ακτινοβολια:Μετεωρολογια)
621.472 - (Ηλιακοί συλλέκτες:Ηλιακή ενέργεια:Θερμομηχανική)
DEWEY Γενικού θέματος:621 - (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)