Φωτοβολταϊκές ιδιότητες της ετεροεπαφής CdO/Cu2O

Το φωτοβολταϊκό στοιχείο CdO/Cυ20 παρασκευάσθηκε με εκτίναξη CdO, σε ατμόσφαιρα αργού, πάνω σε Cu20 σε θερμοκρασία υποβάθρου -23°C. Το πάχος του λεπτού υμενίου CdO ήταν περίπου 1ΟΟΟΑ. Το λεπτό αυτό υμένιο παρουσίασε διαπερατότητα του ηλιακού φωτός, στην περιοχή του ορατού φάσματος, περίπου 85%.Η ανάλυση των I-V χαρακτηριστικών αυτής της ετεροεπαφής σε διάφορ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαδημητρίου Λ., Οικονόμου Ν.Α., Trivich D.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής , 1983
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (1o:1982:Θεσσαλονίκη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ