Ανάλυση των χαρακτηριστικών των επιβατικών μετακινήσεων στις συνδέσεις του Π.Σ.Θ. με το αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", τις ανατολικές περιαστικές περιοχές και τη Χαλκιδική

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Διγκόλη Χ., Ιωαννίδου Α., Μπάτσιος Θ., Παναγιώτου Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1998
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ